Bilkredit

Bilkredit.dk
Eurocapital
Postboks 157
2860 Søborg
Tlf 70203250

NB! Vi har p.t. suspenderet muligheden for finansiering af privat handlet biler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Privat handel

Bilkredit vil kun medvirke ved en privat handel, hvis sælger og køber  er indforstået med, at Bilkredit gives mulighed for at verificere slutsedlens oplysninger.  Bilkredit undersøger og kontrollerer følgende forhold;

Gennemførelsen af kontrollen kan gøres meget let ved at sælger giver Bilkredit en tidsbegrænset læseadgang til  sælgers skattemappe hos Skat - her kan vi se alle oplysningerne ....læs her om hvordan dette gøres. 

På købers vegne ønsker Bilkredit at sikre sig, at bilen ikke senere skal tilbageleveres p.g.a. usikkerhed omkring ejerskabet af bilen eller problemer i forbindelse med  pant i bilen - ligesom vi på sælgers vegne ønsker en fejlfri overførsel af købesum til sælgers bankkonto eller til finansieringsselskabet, hvor bilen er belånt med sikkerhed for, at et evt. pant bliver behørigt aflyst i Bilbogen.

Privathandel

Bilkredit finansierer gerne en privat handel, hvad enten du skal sælge eller købe en bil. Ved at bruge Bilkredit som finansiel partner i en privat handel sikrer du dig, at de finansielle transaktioner foregår på en betryggende måde.

Før bevilling og selve bilhandlen

Låneansøgning.For at kunne tage stilling til finansiering´af den pågældende bil, skal køber udfylde låneansøgningen her på nettet og emaile eller sende eventuelle bilag samtidig. I ansøgningen kan man specificere bilen m.h.t. km stand osv. I Feltet med sælger kan man angive, at der er tale om en privat handel.

Er sælgeren ikke fundet endnu, og man ønsker en forhåndsgodkendelse, skal man blot angive hvilken bil man er interesseret i, med prisniveau, forventet årgang km stand mv. 

Efter bevilling af lånet

Slutseddel.Efter Bilkredit har bevilget lånet, skal køber og sælger underskrive en  slutseddel. Denne sendes, e-mailes eller faxes sammen med en kopi af den gamle reg.attest til Bilkredit, Postboks 157, 2860 Søborg - fax. nr. 70203251 - mail@bilkredit.dk  Hvis du ikke lige har en slutseddel ved hånden kan du udskrive en ved et klik på følgende link:

Lånedokumenter. Bilkredit udarbejder herefter lånedokumenterne, der enten sendes eller emailes til køber, der herefter underskriver og returnerer dokumenterne til Bilkredit's administrationsafdeling.

Betaling af købesummen

Når lånedokumenterne er kommet retur til Bilkredit i korrekt underskrevet stand, får sælger en bekræftelse på, at restkøbesummen ( købesum minus evt. udbetaling) bliver overført eller fremsendt, når følgende forhold er på plads:

  1. At Bilkredit med sælgers mellemkomst - og efter Bilkredits anvisninger - har konstateret, at sælger har behørig ejerskab til bilen, der skal sælges.
  2. Bilen er omregistreret og leveret til køber
  3. Kopi af midlertidig registreringsattest er fremsendt eller faxet til Bilkredit
  4. Bilen er fri og ubehæftet eller der ligger en indeståelse for, at bank eller finansieringsselskab vil aflyse evt. pant i bilen.

Køber betaler en evt. udbetaling til sælger direkte ved leveringen eller efter nærmere aftale, hvis der er gæld i bilen. Er dokumenterne modtaget inden kl 13 overføres pengene samme dag.

Ved pant og gæld i den solgte bil

Låneprovenuet fra købers optagne billån hos Bilkredit skal sammen med købers evt. udbetaling anvendes til at indfri lånet i sælgers bank eller finansieringsselskab. Et overskydende beløb overføres til sælgers bankkonto. Skyldes der mere i bilen end den aftalte handelspris, skal sælger indbetale differencen. I forbindelse med indfrielse af sælgers lån samt købers sikkerhed for at lånekreditor sender det gamle lånedokument til aflysning i Bilbogen, skal sælger sørge for at EuroiCapital modtager et brev eller mail fra lånekreditor med følgende indhold:

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med en privat handel

Spm. Er den gamle registreringsattest nok som dokumentation for ejerskabet til bilen, der skal sælges? Nej det er det ikke. Der er en del svindel med registreringsattester, hvor personer med kriminelle hensigter stjæler biler og personers identitet med henblik på bl.a. kreditbedrageri. Derfor er det vigtigt for vor kunde at sikre sig bedst muligt, således at bilen ikke efterfølgende bliver frataget vor kunde.

Spm. Kan jeg som sælger få udbetalt købesummen på en crossed check inden bilen bliver omregistreret. SV. Nej det kan ikke lade sig gøre. Tinglysning af nyt pant kan først finde sted efter omregistrering af bilen, derfor først betaling efter omregistrering.

Spm. Hvad kan jeg som sælger gøre, for at være sikker på betalingen. SV. Først og fremmest har man som sælger en bekræftelse fra Bilkredit om at pengene er til disposition, når ovenstående forudsætninger er opfyldt - hvilket burde være tilstrækkeligt for sælger. 

Spm. Kan jeg som sælger aflevere bilen til køber  og lade ham selv foretage omregistreringen. Nej, det er en dårlig ide. Sælger hæfter for ejerafgiften på bilen indtil den er omregistreret. Derfor har sælger en interesse i, at det sker i forbindelse med afleveringen af bilen til køber.

NB! Det værste en sælger kan gøre er at modtage kontanter, aflevere bil og registrerings attest til køber, der herefter i måske ond hensigt ikke omregistrerer bilen. Sælger hæfter for ejerafgiften og har kun mulighed for  at få pengene retur fra køber gennem et privat søgsmål. Men...hvis man så heller ikke som sælger har sikret sig identiteten på køber, kan det gå helt galt, da man jo ikke ved hvem man skal retsforfølge. Så Bilkredits fast forretningsgang for privat handel er den mest sikre for både køber såvel som for sælger.

Vigtig information til køber og sælger

Den ovenfor skitserede forretningsgang sikrer både køber såvel som sælger i en handel.  Et pantebrev kan ikke tinglyses før en omregistrering til køber  har fundet sted, ligesom en betaling før omregistrering svarer til en forudbetaling. Evt. kreditorer med krav mod sælger, kan heller ikke længere gøre udlæg i bilen efter en omregistrering. Ved køb hos en bilforhandler betaler køber  f.eks heller ikke forud til bilforhandleren før bilen er registreret i købers navn.  En indeståelse fra Bilkredit til sælger sikrer dog denne, at han modtager betalingen i forbindelse med selve ejerskiftet ved overførsel til hans bankkonto, når ejerskiftet har fundet sted.

Såfremt køber eller sælger ikke kan acceptere denne fremgangsmåde, ønsker Bilkredit ikke at medvirke i forbindelse med at finansiere den pågældende bilhandel.

Kontakt Bilkredit

Har du spørgsmål kan du blot ringe til Bilkredit på tlf. 70203250

 

 

Quick Links:

 

Kontaktinfo:

Bilkredit.dk - Eurocapital - Postboks 157 - 2860 Søborg

tlf 70203250 fax 70203251

Mondag-Fredag: 9:00-15:00
Lørdag og søndag - lukket. Ansøgninger kan sendes alle ugens dage.

Web link:

Kalender: