Bilkredit.dk

EuroCapital
Financial Services
Postboks 157
2860 Søborg
Tlf 70203250

Kreditvurdering

 
En långiver må ikke tilbyde lån uden kreditvurdering

Først og fremmest er det i henhold til Kreditaftaleloven pligtigt for en långiver at foretage en kreditvurdering, inden man må tilbyde et lån. Tilbyder vi lån uden at foretage en kreditvurdering - eller tilbyder vi lån til f.eks. lånsøgere registreret som dårlige betalere - overtræder vi loven og kan ifalde straf i form af bøder mv. Anmeldelse og overgivelse til Politiet kan f.eks. foretages af Finanstilsynet.

 
Vi skal kende dine indtæger og de løbende faste udgifter

Ifølge Kreditaftalelovens §7c skal en kreditvurdering hvile på et "fyldestgørende grundlag". Det er således ikke nok med udokumenterede oplysninger afgivet af forbrugeren alene. Dokumenterede udgifter i form af udskrifter fra Betalingsservice, bankkonto udskrifter mv. er dog som udgangspunkt fyldestgørende som kreditvurderings materiale.

Imidlertid kan det godt accepteres, at en kreditvurdering foretages på baggrund af oplysninger opgivet af lånsøger, som långiver selv har efterprøvet.

I Bilkredit baserer vi vor kreditvurdering ud fra kundens egne oplysninger, som vi efterfølgende efterprøver bl.a. med de registrerede oplysninger om gæld, indkomst og andre mellemværender, der er findes om lånsøger hos Skat. I den forbindelse benytter vi os af de centrale informationer i forskudsopgørelsen, årsopgørelsen og de personlige skatteoplysninger, som lånsøger skal give Bilkredit adgang til hos Skat.

Vi foretager en beregning af husholdningens faste løbende udgifter, der sættes i relation til indtægter og gæld. Vi sammenligner med normtal for at sikre os, at vi kommer frem til et rådighedsbeløb, der viser låntagers mulighed for at have tilstrækkelig fri likviditet til at kunne dække de kommende låneydelser.

Denne beregning er en "revisor lignende" opgørelse, der skal kunne fremvises - med bilag - på forlangende af f.eks. Finanstilsynet. Det er endvidere ikke længere tilladt at bruge kreditscorings systemer alene til kreditvurdering uden at der også foretages en "traditionel" kreditvurdering.

Hvem bliver kreditgodkendt

Der er god mulighed for at blive kreditgodkendt, hvis beregningerne udviser et rimeligt rådighedsbeløb for husstanden. Som regel er det nødvendigt at se ikke blot på lånsøgers økonomi, men også på ægtefælle eller samlevers. Det er sjældendt, at een indkomst alene kan klare hele husholdningens faste udgifter og kravene til et rimeligt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb og gæld

Krav til størrelsen af et rådighedsbeløb i en husholdning i forbindelse med en kreditvurdering er individuelt, men man kan forvente at det kan se således ud: ( på månedsbasis )

En familie med to voksne og to børn forventes således at have kr. 7.000,- + kr. 4.000,- + kr. 2.000,- + kr. 1.800,- ialt kr. 13.800,- til rådighed. Tallene er ca tal og kan afviges.

Med hensyn til størrelsen af gæld i forhold til husstandens årlige bruttoindkomst forventes det, at den samlede gæld for en husholdning med lejebolig ikke overstiger ca. 60% af en brutto årsindkomst. Bor man i andelsbolig må gælden ikke være større en 100% af husstandens samlede årlige bruttoindkomst. M.h.t. ejerbolig skal gælden helst ikke være større end ca. 350% af husstandens samlede årlige bruttoindkomst.

NB! Ovenstående nøgletal er blot vejledende.

Hvem kan ikke opnå kreditgodkendelse

Kreditgodkendelse kan ikke gives i følgende situationer. Hvis du er registreret som dårlig eller langsom betaler - f.eks. hos RKI, Debitor Registret m.fl.. Hvis du er i restance eller overgivet til inkasso med bestående lån - herunder lånemellemværender hos Lindorff Danmark as., Intrum as., EOS Danmark as. Hvis dine skatterestancer eller studielån er sat til inddrivelse. Hvis der er udlæg i din ejendom eller i andre af dine aktiver. Endvidere reducerer det muligheden for en kreditgodkendelse, hvis man har lån optaget hos de såkaldte "Lender of Last Resort" finansieringsselskaber såsom: CreamFinance, 4Finance, Vivus og Ferratum Denmark osv. Du kan heller ikke opnå kreditgodkendelse Hvis du ikke er dansk statsborger. Hvis du ikke har permanent opholdstilladelse. Hvis du ikke har bopæl i Danmark eller lige er flyttet til Danmark.

Bilvalg

Vi tager også hensyn til bilvalget i vor kreditvurdering. En ny bil eller nyere bil med lavt km stand vurderes mere positivt end en ældre med højt km stand. Biler taber forskelligt i værdi og i Bilkredit har vi en omfattende viden omkring biler og bilers værdi. Det er således lettere at blive kreditgodkendt til en ny lille økonomisk bil, end en ældre ikke så driftøkonomisk bil. Udskiftning til en hel fabriksny bil kan ofte give driftøkonomiske besparelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse, der kan medføre en økonomisk forbedring af husholdningens udgifter.

Endelig er der en række biler, som vi ikke ønsker at finansiere. Typisk drejer det sig om muskel- eller liebhaver biler, der er meget sjældne på det danske marked samt biler med meget ikke fabriksomoteret ekstraudstyr.

Kreditgodkendelsen

Hviler beregningerne på et sikkert grundlag, vil vi som regel give en kreditgodkendelse - hvad enten der er tale om billån med eller uden udbetaling. Kreditgodkendelsen er normalt gældende i en måneds tid, men kan forlænges efter aftale.

Låntager skal registreres som ejer af bilen

Det er en forudsætning for vor kreditgivning, at låntager skal registreres som ejer af den købte bil. Vi kan ikke hjælpe med et billån, hvis det er hensigten, at låntager skal registreres som ejer af bilen og en anden person som bruger.

Ring til os

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du altid ringe til os for at drøfte spørgsmål om bilvag og kreditvurdering mv. Økonomi og kørselsbehov ændrer sig hyppigt i en husholding. En opklarende eller afklarende drøftelse med Bilkredit kan ofte være en fordel.

Svartider

Normalt svarer vi på en ansøgningen inden for ca een til to hverdage fra vi har modtaget ansøgningen.

 

Quick Links:

 

Kontaktinfo:

Bilkredit - Postboks 157 - 2860 Søborg

tlf 70203250 fax 70203251

Mandag-Fredag: 9:00-16:00
Lørdag og søndag lukket. Ansøgninger kan sendes alle ugens dage.

Web link

Kalender: