Bilkredit

Bilkredit.dk
Postboks 157
2860 Søborg
Tlf 70203250

Kreditvurdering

 
En långiver må ikke tilbyde lån uden kreditværdighedsvurdering

Først og fremmest er det i henhold til Kreditaftaleloven pligtigt for en långiver at foretage en kreditværdighedsvurdering, inden man må tilbyde et lån. Kreditværdighedsvurderingen anses af lovgiver som en debitorbeskyttelse. Tilbyder vi lån uden at foretage en kreditværdighedsvurdering - eller tilbyder vi lån til f.eks. lånsøgere registreret som dårlige betalere - overtræder vi loven og kan risikere straf i form af bøder mv.

En stabil indkomst 

Grundlaget for, at du vil kunne tilbagebetale billånet er bl.a. en stabil indkomst. I kreditanalysen ser vi på din indkomst og forventningerne til denne ud fra flere faktorer. Har indkomsten være regelmæssige i løbet af et indkomstår og afspejles dette også i forskudsopgærelsen vil det være fremmende for en kreditgodkendelse.

Ægtefælle eller samlever skal være medansøger

Af kreditpolitiske grunde skal ægtefælle eller evt. samlever være medansøger og meddebitor på lån uden udbetaling. Det medfører også, at vi foretager en kreditvurdering af den samlede husstand.

Rådighedsbeløb

Du skal også vurdere, hvor mange penge du har til rådighed. Dette beløb - Rådighedsbeløbet - fremkommer, når du trækker de regelmæssige faste månedlige udgiter - husleje, el, vand, mobiltlf. osv. - fra dine månedlige indtægter efter skat. Du skal ikke fratrække de variable udgifter såsom beløb til mad, tøj, rejser osv. - kun de faste.

I låneansøgningen skal du angive din månedlige indkomst efter skat, samt et anslået rådighedsbeløb. Er man et par skal rådighedsbeløbet angives samlet for hele husholdningen. Nedenfor er angivet normtal for rådighedsbeløb.

En familie med to voksne og to børn under 7 år forventes således at have kr. 11.130,- + kr. 2.300,- + kr. 2.300,- ialt kr. 15.730,- til rådighed pr. måned.. Tallene er minimumsbeløb, der svarer til de beløb, der andvendes i forbindelse med beregninger i et gældssanerings forhold. Det vil være imod Kreditaftaleloven, hvis en kreditgiver yder en kredit på baggrund af et rådighedsbeløb, der er lavere end det man bruger i forbindelse med beregninger for gældssanering.

Din gæld og kredit råderummet

En anden vigtig faktor i vor kreditvurdering er størrelsen og sammensætning af din gæld. Vi arbejder med nogle ca. nøgletal for, hvor meget gæld man kan påtage sig. Inden for denne kreditgrænse har man en slags kredit råderum. Nedenfor er angivet nøgle tal for hvor meget gæld man maksimal kan påtage sig. Gældsloftet er udregnet som den årlige bruttoindkomst ganget med en faktor:

Bor man eksempelvis i en andelsbolig og har en årlig indkomst på kr. 300.000,- vil gældsloftet kunne beregnes til kr. 300.000,- genget med 3 = kr. 900.000,- for den samlede gæld i husholdningen.

Målgruppe for vor långivning i henhold til lovgivningen

Vor målgruppe er forbrugere, der har et gyldigt førerbevis. Vor långivning kan højst udgøre bilens kontantpris. Vi anser det således ikke for hensigtsmæssigt, at overfinansiere bilen. Vor målgruppe er endvidere selvstændig fungerende husholdninger, hvor en bilanskaffelse ikke forringer muligheden for at husholdningen kan foretage andre anskaffelser af varige nødvendige forbrugsgoder.

En låneansøgning kan blive afvist

En låneansøgning kan i visse tilælde blive afvist. Klik og læse mere her om afvisning af en låneansøgning.

Bilvalg

Vi tager også hensyn til bilvalget i vor kreditvurdering. En ny bil eller nyere bil med lavt km stand vurderes mere positivt end en ældre med højt km stand. Biler taber forskelligt i værdi og i Bilkredit har vi en omfattende viden omkring biler og bilers værdi. Det er således lettere at blive kreditgodkendt til en ny lille økonomisk bil, end en ældre ikke så driftøkonomisk bil.

Endelig er der en række biler, som vi ikke ønsker at finansiere. Typisk drejer det sig om muskel- eller liebhaver biler, der er meget sjældne på det danske marked samt biler med meget ikke fabriksomoteret ekstraudstyr.

Kreditgodkendelsen

Hviler beregningerne på et sikkert grundlag, vil vi som regel give en kreditgodkendelse - hvad enten der er tale om billån med eller uden udbetaling. Kreditgodkendelsen er normalt gældende i en måneds tid, men kan forlænges efter aftale.

Låntager skal registreres som ejer af bilen

Det er en forudsætning for vor kreditgivning, at låntager skal registreres som ejer af den købte bil. Vi kan ikke hjælpe med et billån, hvis det er hensigten, at låntager skal registreres som ejer af bilen og en anden person som bruger.

Ring til os

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du altid ringe til os for at drøfte spørgsmål om bilvag og kreditvurdering mv. Økonomi og kørselsbehov ændrer sig hyppigt i en husholding. En opklarende eller afklarende drøftelse med Bilkredit kan ofte være en fordel.

Svartider

Normalt svarer vi på en ansøgningen inden for ca een til to hverdage fra vi har modtaget ansøgningen.

 

Quick Links:

 

Kontaktinfo:

Bilkredit - Postboks 157 - 2860 Søborg

tlf 70203250 fax 70203251

Mandag-Fredag: 9:00-15:00
Lørdag og søndag lukket. Ansøgninger kan sendes alle ugens dage.

Web link

Kalender: